Můj první workshop

s holotropním dýcháním

Když se konečně začneme vážně zamýšlet nad tím, že se přihlásíme na svůj úplně první seminář holotropního dýchání, je jen přirozené, pokud cítíme určité napětí nebo dokonce přímo nervozitu. Ze zkušenosti víme, že i ti z nás, kteří se teprve chystají na své první praktické setkání s touto metodou, většinou podvědomě tuší, že může nezřídka jít o setkání velmi silné, s možným výrazným dopadem na náš každodenní život.

I když to je jistě pravda, stejně tak platí, že pro většinu z nás není důvod se této zkušenosti obávat a potenciální přínosy tu zpravidla do značné míry převažují nad případnými riziky. Abychom poměr rizik a přínosů zachovali pevně v náš prospěch, je vždy vhodné provádět holotropní dýchání pod vedením certifikovaného odborníka a v rámci dedikovaného semináře (nebo individuálního terapeutického sezení).

Pojďme si tedy přiblížit co bude následovat po vaší první registraci na seminář s Holotropic Bohemia. Abyste si udělali jasnou představu o tom, co můžete očekávat, vyložíme si v následujícím článku základní strukturu samotného semináře s holotropním dýcháním (Holotropic Breathwork®), a také vše, co mu bude předcházet.

Než se vydáte na seminář

Přihlášení

  Podat si přihlášku na seminář s Holotropic Bohemia je snadné. Všechny aktuálně naplánované akce s podrobnými informacemi najdete na stránce Přehled akcí na tomto webu. Po zvolení požadovaného workshopu sjeďte v detailu události dolů a stiskněte tlačítko "PŘIHLÁSIT!". Budete přesměrováni na online registrační formulář.

Posouzení zdravotní způsobilosti

  Nezbytnou součástí registračního formuláře je zdravotní dotazník. Pro holotropní dýchání existuje několik kontraindikací, a toto umožňuje vyškoleným facilitátorům určit možné problematické zdravotní dispozice a vyloučit případné kolize s HD. V případě, že by měl facilitátor nějaké doplňující otázky, bude vás kontaktovat. Pokud bude vše vypadat v pořádku, obdržíte potvrzení e-mailem. Nyní jste na seminář oficiálně přihlášeni!

Osobní rozhovor před seminářem

  Než se skutečně vypravíte na svůj první workshop, čeká vás ještě osobní pohovor s facilitátorem. Dříve se dělával osobně, ale v dnešní době má obvykle podobu online videohovoru. Pokud ještě zůstávají nějaké pochybnosti nebo otázky, ať už na straně účastníka, nebo na straně facilitátora, je to skvělá příležitost je probrat. Kromě toho je to šance si příjemně popovídat a trochu blíže se poznat.

   Teď jste připraveni konečně vyrazit za svým zážitkem!

Struktura semináře

* Následující harmonogram se týká našich standardních jednoduchých seminářů holotropního dýchání (Holotropic Breathwork®).

Den I: Pátek

16:00 - 18:00
Příjezd

registrace, ubytování

18:00 - 19:00
Společná večeře
19:00 - 22:00
Zahajovací kruh

úvodní přednáška, otázky & odpovědi, diskuse

Den II: Sobota

8:00 - 9:00
Snídaně
9:00 - 9:30
Příchod do sálu, shledání se sitterem
9:30 - 12:30
První dýchání
12:30 - 13:00
Malování mandal
13:00 - 15:00
Oběd & siesta
15:00 - 18:00
Druhé dýchání
18:00 - 18:30
Malování mandal
19:00 - 20:00
Večeře
20:00
Čas pro sebe

Den III: Neděle

8:00 - 9:00
Snídaně
9:00 - 12:00
Sdílení v kruhu
12:00 - 13:00
Rady pro integraci a návrat do každodenního života
13:00 - 14:00
Oběd

  Nyní tedy máte jasnější představu o tom, co můžete očekávat, když se zúčastníte semináře s holotropním dýcháním (Holotropic Breathwork®). Pokud vás zajímají další podrobnosti, například co v kontextu HD znamená „malování mandal“ nebo „sdílení v kruhu“, přejděte do sekce Teorie , kde si můžete o Metoda holotropního dýchání přečíst podrobněji. Pokud se cítíte připraveni přihlásit se na seminář, můžete to udělat na stránce Přehled akcí .

  Samozřejmě se na nás můžete také obrátit přímo a jednoduše se na cokoli zeptat nebo se podělit o své pochybnosti. Pošlete nám zprávu nebo přejděte na stránku Kontaktní údaje , kde najdete další možnosti, jak se s námi spojit.

Holotropic Bohemia, holotropic breathwork

This is how Site Sections are decorated.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Cursus mattis molestie a iaculis at. Velit sed ullamcorper morbi tincidunt. Natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus. Id interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt arcu non. Fusce ut placerat orci nulla pellentesque dignissim enim sit. Dignissim suspendisse in est ante in nibh mauris. Egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend donec pretium vulputate. Nibh ipsum consequat nisl vel. Pellentesque id nibh tortor id aliquet lectus proin nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada. Amet aliquam id diam maecenas ultricies mi eget mauris. Enim blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam erat. Odio tempor orci dapibus ultrices in iaculis nunc sed augue. Erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem mollis aliquam.

Výraz „set a setting“, který je dnes široce užíván zejména v hlubinné psychologii a v psychedelických kruzích, původně zavedl na počátku šedesátých let dvacátého století Timothy Leary.

Tím je míněno, že během transpersonálního zážitku se můžeme, v kontrastu k našemu běžnému ztotožnění se se sebou samými, prožitkově ztotožnit například s nějakou jinou bytostí, třeba zvířetem nebo druhým člověkem. Během takového zážitku jsme si plně a důvěrně vědomi mentálních a fyzických složek a charakteristik té bytosti, tak jak je prožívá sama v sobě a o sobě. Avšak může se také stát, že se z prožitku vytratí i samotná hranice mezi „já“ a „ne-já“. Jde o sebe-reflektující aspekt naší mysli, který zůstává konstantní v obou uvažovaných případech — prožívání sebe sama jak ve své obvyklé podobě, tak i v podobě zvířete nebo jiného člověka. V psychedelickém nebo holotropním zážitku se hranice mezi „já“ a „ne-já“ může příležitostně zcela vytratit. V tom okamžiku „já“ neexistuje.

Teorie psychoanalýzy prezentuje klasické dělení na tři složky osobnosti: id, ego a superego. Stručně řečeno id představuje nevědomé biologické pudy, superego souhrn naučených a zvnitřnělých pravidel chování z dětství (tj. osvojování si hygienických návyků, vymezování a respektování osobních hranic, atd.), a ego je pak sebe-vědomé já, fungující jako vyrovnávací činitel a prostředník mezi id a superegem. V rozšířeném, holotropním stavu vědomí se může stát, že například zcela autenticky a plnohodnotně prožijeme současné ztotožnění se s vlastním běžným já a já svého otce, což následně vyústí v získání nového náhledu na náš vztah s naším skutečným otcem, a zároveň i na vztah odpovídajících složek naší osobnosti (ego a superego). Lze si představit i situaci, kdy náš zážitek překročí veškeré limity psychoanalytického modelu (zejména pokud jsme s ním například byli důvěrně obeznámeni a vnímali vnitřní dynamiku svojí osobnosti skrze jeho optiku), a to tak dramaticky a v takovém rozsahu, že se pro nás celý tento koncepční konstrukt stane úplně irelevantním. Následně by pak bylo nevyhnutelné přijmout rozsáhlejší a ucelenější obraz svého já.

„Zatímco tradiční model psychiatrie a psychoanalýzy je striktně osobnostní a biografický, moderní výzkum vědomí do něj přidává další nové úrovně, oblasti a dimenze a podává obraz lidské psýché jako souměřitelné s celým vesmírem a celou existencí.” Grof, 1985, Za hranice mozku

Některé přírodní národy používají psychoaktivní rostliny (někdy i zvířecí produkty) k léčebným a duchovním účelům po celá tisíciletí. Mnohé z nich k tomu vyvinuly původní, propracované, teoretické i praktické kontexty a postupy. Tyto takzvané šamanské tradice jsou stále součástí různých domorodých společenství celého světa, především, co do množství a rozmanitosti, oblasti Amazonie.

Kniha Abrahama Maslowa „Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky“ je všeobecně považována za zakládající dílo humanistické psychologie.

Seznam knih Stanislava Grofa naleznete v sekci tohoto webu nazvané Teorie a seznam další doporučené literatury, včetně webových odkazů a dalších informačních zdrojů, najdete v sekci Integrace.

Jelikož bodywork se pochopitelně neobejde bez určité míry fyzického kontaktu, je důležité zmínit, že podnět k jeho použití v rámci holotropního dýchání vždy dává dýchající a nikdy neprobíhá bez jeho souhlasu. Certifikovaní facilitátoři jsou v cílené práci s tělem k uvolnění energie důkladně vyškoleni a jsou vázáni povinností ve své praxi udržovat vysoký etický standard.

Výjimkou může být sezení s jediným účastníkem, kde jsou přítomni pouze dýchající a kvalifikovaný facilitátor. I při takovém individuálním sezení ale není výjimkou, že je přítomen navíc ještě i sitter.

Označení Holotropic Breathwork® je mezinárodní registrovanou obchodní známkou. Pro svou veřejnou praxi ho smějí používat pouze držitelé platného certifikátu GTT.

Onen příslib, který je základem výrazu “země zaslíbená” je obsažen v některých verších První knihy Mojžíšovy (Genesis), která je součástí židovské Tóry. Ve verši 12:1 se praví:

I řekl HOSPODIN Abramovi, „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.“

Jinými slovy řečeno: „Vydej se za dobrodružstvím!“

Grof rozebírá své koncepty COEX systémů i bazálních perinatálních matric již ve své první knize Oblasti lidského nevědomí, vydané v roce 1975, tedy krátce poté, kdy byl nucen z důvodu nových legislativních opatření opustit psychedelický výzkum.

Ve starobylé čínské tradici Taoismu se setkáváme s výrazem wu-wej, který lze přeložit jako „nekonání“ anebo „jednání bez úsilí“.

Uvedené verše pochází ze základního starobylého taoistického textu Neiye (內業) neboli Vnitřní kultivace. Tento text rozebírá techniky dechové meditace a cirkulace energie qi (氣).

Výňatek z knihy Harolda D. Rotha Original Tao.
(zdroj: Wikipedia)

Tav Sparks – zemřel 9.srpna, 2020.
Budiž Ti země lehká, Tave.

Zajímavost

Československo bylo podle pramenů Wikipedia poslední zemí, kde se LSD vyrábělo legálně (až do roku 1975)

LSD-25 model

Kosterní vzorec a modely molekuly diethylamidu kyseliny lysergové (LSD).
(zdroj: Wikipedia)

Výraz “psychedelický” je složenina dvou řeckých slov — „ψυχή“ [psiˈçi] znamenající “mysl, duše” a „δῆλος“ [dêlos] ve významu “projevený, viditelný”. Tudíž výraz “psychedelický” znamená „mysl ukazující“.

The famous Flammarion Engraving depicts a man, clothed in a long robe and carrying a staff, who is at the edge of the Earth, where it meets the sky. He kneels down and passes his head, shoulders, and right arm through the star-studded sky, discovering a marvellous realm of circling clouds, fires and suns beyond the heavens. It has been used as a metaphorical illustration of either the scientific or the mystical quests for knowledge.

That is to say, insight into the nature of the actual “substance” of the mind, as opposed to merely the internal dynamics of it.

This same principle can be found in other words too, like the word “heliotropic” meaning “moving toward the sun” (used with reference to plants that tend to follow the movement of the sun).

GDPR souhlas: Informace, které poskytujete v tomto formuláři budou použity k zasílání informací o akcích organizovaných Holotropic Bohemia a pro případnou následnou emailovou komunikaci s Vámi. Používáme emailovou platformu MailChimp. Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s výše uvedeným, včetně toho, že Vaše informace zpracuje systém MailChimp. Z odběru emailů se lze kdykoliv odhlásit jedním klikem.

Kvantová mechanika je náročná disciplína a jen málokdo, pokud vůbec někdo, je schopen jí porozumět v plném rozsahu. Naštěstí máme k dispozici díla některých autorů, kteří ji dokázali skvělým způsobem zpopularizovat a srozumitelně prezentovat její základní ideje, např. Amit Goswami, Fred Alan Wolf, Michio Kaku a Fritjof Capra (autor díla Tao fyziky, 1975). Dobrý a srozumitelný úvod do obecné teorie systémů pak podává Fritjof Capra ve svých knihách Bod obratu (1982) a Tkáň života (1996).

Tím se míní vhled do podstaty samotné „matérie“ mysli, tedy nejen do její vnitřní dynamiky.

Slavná Flammarionova rytina zobrazuje muže oděného v dlouhém rouchu a s holí, nacházejícího se na místě kde končící Země hraničí s oblohou. Muž klečí a hlavou, rameny a pravou rukou prostupuje oblohou posetou hvězdami a objevuje podivuhodnou říši kroužících mraků, ohňů a sluncí za nebesy. Obraz byl tradičně používán jako metaforická ilustrace buď vědeckého, nebo mystického hledání poznání.

Koncept jemnohmotné energie v současné době západní věda neakceptuje, nicméně řada duchovních a medicínských systémů z celého světa s ním počítá a pracuje. Mezi nejvýznamnější tyto tradice patří taoizmus, v němž je tato energie známa pod názvem „ki“, a jóga, která ji pojmenovává slovem „prána“, což v překladu ze sanskrtu znamená dech, životní síla anebo také vitální princip.

Podle stejného pravidla jsou utvořena i jiná slova, například „termotropický“ v překladu znamená „pohybující se za teplem“ anebo „heliotropický“ můžeme přeložit jako „směřující ke slunci“ (v odkazu na rostliny či jiné organizmy otáčející nebo ohýbající se za zdrojem tepla, anebo sledující pohyb slunce).

Omlouváme se za vyrušení, ale máme pro vás tip! Přihlaste se do našeho mailing listu a my vás budeme včas informovat o všech důležitých novinkách týkajících se našich akcí s holotropním dýcháním.

GDPR souhlas: Informace, které poskytujete v tomto formuláři budou použity k zasílání informací o akcích organizovaných Holotropic Bohemia a pro případnou následnou emailovou komunikaci s Vámi. Používáme emailovou platformu MailChimp. Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s výše uvedeným, včetně toho, že Vaše informace zpracuje systém MailChimp. Z odběru emailů se lze kdykoliv odhlásit jedním klikem.